Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Dowody osobiste

Poniżej znajdują się karty usług:

  1. Wydanie dowodu osobistego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Jolantą Albrycht tel. 13 43 29 136, 13 43 29 100

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.