Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Herb

  1. Gmina posiada herb ustanowiony przez Radę Miejską w Dukli.
  2. Herbem Gminy są trzy czarne trąby oprawione w złote sztrefy w białym polu.
  3. Jednostki organizacyjne Gminy mogą używać herbu do realizacji swoich zadań.
  4. Każdorazowe użycie herbu Gminy przez inne podmioty niż określone w ust.4 wymaga zgody Burmistrza.

 

herb_big

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.