Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Otwarcie ścieżki historyczno-przyrodniczej

Tytuł projektu: Otwarcie ścieżki historyczno-przyrodniczej „Tam gdzie chadzali wojowie” na Grodzisku w Wietrznie, prezentacja produktów lokalnych, regionalnych, tradycyjnych.

Wartość projektu: 12 900,00 zł, w tym wartość dofinansowania: 12 800,00 zł, udział własny: 100,00 zł.

Termin realizacji projektu: 1.06.2017 r. – 31.07.2017 r.

Projekt realizowany przez Gminę Dukla w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego.

W ramach realizowanego grantu planuje się:

  1. Wytyczyć ścieżkę historyczno-przyrodniczą  na wzgórzu Grodzisko , na którym znajduje się miejsce po wczesnośredniowiecznym grodzisku Wietrzniów w Wietrznie – dł. 3km z postaciami „wojów średniowiecznych” „Tam gdzie chadzali wojowie”.
  2. Wykonać  postacie 3 wojów średniowiecznych z drewna lipowego, nawiązujących do historii wczesnośrednowiecznego grodziska Wietrzniów z X-XI w. n.e. (rysunki w załączeniu)
    o wysokości około 2 m.
  3. Przygotowanie tablic informacyjnych, zawierających treści historyczne i przyrodnicze – 3 szt. i tabliczek do oznakowania ścieżki – 15 szt, , 3  ławek na trasie ścieżki.
  4. Przygotowanie stoisk prezentujących produkty lokalne, regionalne i tradycyjne spożywcze:

- zielarskie – degustacja naparów z ziół (zioła z beskidzkiej łąki),pokaz wykonania kremu nagietkowego,
- jadło prosto ze wsi: degustacja chleba , proziaków, smalczyku wiejskiego, pesta ziołowego, konfitur domowych, soków naturalnych na zimno tłoczonych,
- serów kozich: produkowanych przez lokalnych rolników,
- wędlin ekologicznych produkowanych przez lokalnego przedsiębiorcę,
- miodów i ekologicznych produktów pszczelich: miody, propolis, pyłek pszczeli, pierzga,

  1. Przygotowanie stoiska z rękodziełem artystycznym wytwarzanym przez lokalnych twórców: wytwarzanych z produktów naturalnych.

Celem wszystkich działań będzie promocja gminy Dukla, promocja obszaru LGD „Kraina Nafty”, turystyki, stworzenie nowego atrakcyjnego miejsca dla turystów i dla mieszkańców obszaru LGD „Kraina Nafty”(ścieżka historyczno- przyrodnicza na) wykorzystującego walory przyrodniczo-historyczne Wietrzna. Otwarcie ścieżki i prezentacja produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych planowana jest na 17 czerwca 2017 roku.

2017-02-01
Admin
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.