Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Przez górkę do sąsiada

Tytuł projektu: Przez górkę do sąsiada

Wartość projektu: 47 069,03€, w tym gminy Dukla – partnera wiodącego:  40 008,66€, w tym udział środków z EFRR: 33 890,40- 85%, środki z budżetu państwa: 1 993,55€ - 5%, wkład własny: 3 987,12€ - 10%. Wkład Obec Vyšná Pisaná- partnera słowackiego: 7 197,96€, w tym udział środków z EFRR: 6 118,26€ - 85%,  środki z budżetu państwa: 719,79€ - 10%,  wkład własny: 359,91€ - 5%.

Termin realizacji projektu: 1.04.2017- 31.03.2018 r.

W ramach realizowanego projektu planuje się:

  1. Zmodernizowanie turystycznego szlaku pieszego po obu stronach granicy. Wydzielenie po stronie polskiej na terenie Olchowca z części żółtego szlaku ścieżki przyrodniczo-kulturowej „Olchowiec” i poszerzenie jej o część nową, tak aby miała kształt pętli.
  2. Połączenie ścieżki przyrodniczo-kulturowej ze szlakiem żółtym po stronie słowackiej przez szczyt Baranie („górka”).
  3. Wyposażenie ścieżki przyrodniczo-kulturowej i zmodernizowanego szlaku w małą architekturę turystyczną: tablice informacyjne, ławki, miejsce na ognisko z ławkami, kierunkowskazy, drogowskazy.
  4. Stworzenie mobilnego przewodnika z wykorzystaniem nowoczesnej technologii opartej na działaniu w terenie nowoczesnych nadajników radiowych (Bluetooth) tzw. „beaconów” umożliwiającego turystom niezorganizowanym (rodziny, grupy przyjaciół, uczniowie) odkrywanie atrakcyjnych miejsc i edukacje przyrodniczo-historyczną w terenie. Umieszczenie nadajników po obu stronach granicy.
  5. Wydanie przewodnika po ścieżce przyrodniczo-kulturowej, zawierającego opisy przyrody i atrakcji kulturowych (15 przystanków) w nakładzie 2 tys. sztuk. – trójjęzycznego (języki: polski, słowacki, angielski).
  6. Wydanie ulotki informacyjnej o przystankach na ścieżce w nakładzie 10 tys. sztuk - trójjęzycznego (języki: polski, słowacki, angielski).
  7. Wydanie ulotki informacyjnej przez partnera słowackiego o szlaku i Vyšnej Pisanej - trójjęzycznego (języki: polski, słowacki, angielski).
  8. Zorganizowanie wydarzenia promującego modernizacje szlaku i powstanie ścieżki przyrodniczo-kulturowej „Olchowiec”.

Projekt „Przez górkę do sąsiada” realizowany przez gminę Dukla – partnera wiodącego i Obec Vyšná Pisaná- partnera słowackiego jest współfinansowany przez Program współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska – Słowacja 2014-2020.

2017-05-26
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.