Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

DOFINANSOWANIE FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA GMINNEGO W DUKLI

 

Gmina Dukla otrzymała kolejne dofinansowanie – tym razem w zakresie rozwoju edukacji przedszkolnej. Po przeprowadzonych negocjacjach wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, został pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinansowania.

Całkowita wartość projektu wynosi 909.723,30 zł. Przyznana kwota dofinansowania wynosi  818.750,96 zł.

Realizacja projektu zaplanowana została w okresie od 01.08.2017 do 31.08.2018 r.

 

Cel główny projektu:

Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Dukla poprzez utworzenie dodatkowych 69 miejsc w Przedszkolu Gminnym w Dukli w okresie od 01.08.2017 do 31.08.2018 r.

Grupa docelowa:

 244 dzieci, w tym 127D/117Ch

Zadania:

  1. doposażenie Przedszkola Gminnego,
  2. funkcjonowanie Przedszkola Gminnego,
  3. zajęcia dodatkowe w Przedszkolu Gminnym: zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, zajęcia teatralno – taneczne, zajęcia „Szachy i gry planszowe”, zajęcia fizyczno – chemiczne i przyrodniczo – astronomiczne „Mały Odkrywca”.
2018-01-12
JB
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.