Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Informacja o mikroprojekcie „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Dukla”.

Gmina Dukla otrzymała dofinansowanie na realizację mikroprojektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Dukla”, w ramach Projektu Grantowego pn. „E-Misja – Rozwój Kompetencji Cyfrowych Mieszkańców Województwa Lubelskiego i Podkarpackiego”, III osi priorytetowej - cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w kwocie 100 784 zł stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Celem mikroprojektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych u 180 osób w wieku 25-74 lata zamieszkujących na terenie Gminy Dukla. Projekt będzie realizowany od 02.01.2019 do 31.12.2019 r.

Mieszkańcy Gminy Dukla będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach komputerowych z następujących tematów: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”. Szkolenia będą odbywać się w 12 osobowych grupach, rekrutacja uczestników szkoleń będzie prowadzona w II i III kw. br. O rekrutacji na szkolenia będziemy informować na stronie internetowej.

2019-01-24
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.