Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Mikroprojekt „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Dukla” - ogłoszenie

W związku z realizacją projektu grantowego pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Dukla”, w ramach Projektu Grantowego pn. „E-Misja – Rozwój Kompetencji Cyfrowych Mieszkańców Województwa Lubelskiego i Podkarpackiego”, III osi priorytetowej - cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ogłasza się nabór kandydatów na instruktorów do prowadzenia szkoleń komputerowych.

Kandydaci na instruktorów muszą posiadać kompetencje według pkt. II. 2. Standardu wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu tj.:

METODYCZNE:

 1. Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi.
 2. Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy.
 3. Wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym.
 4. Umiejętność motywowania uczestników.
 5. TECHNICZNE:
 6. Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony).
 7. Umiejętność korzystania z internetu.
 8. Umiejętność korzystania z informacji i z danych w internecie.
 9. Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
 10. Umiejętność tworzenia treści cyfrowych.
 11. Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych.
 12. Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.
 13. DOŚWIADCZENIE:
 14. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat.
 15. Zamieszkiwać na terenie Gminy Dukla.

 Osoby zainteresowane zobowiązane będą do ukończenia cykl bezpłatnych szkoleń przygotowujących do prowadzenia zajęć. Szkolenia odbędą się w Rzeszowie w wyznaczonym terminie. Instruktorzy po ukończeniu szkoleń, na bazie otrzymanych scenariuszy, będą prowadzili szkolenia na terenie Gminy Dukla w modułach: : „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”.

 Aplikacje należy składać w Urzędzie Miejskim w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla z dopiskiem: „Nabór instruktorów na szkolenia realizowane w ramach projektu: „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Dukla” w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. Dodatkowe informacje pod nr tel. 13 43 29 104

kwestionariusz osobowy

kwestionariusz osobowy

oswiadczenie

oswiadczenie

2019-01-25
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.