Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Projekt grantowy „ZDALNA SZKOŁA +”

Gmina Dukla otrzymała dofinansowanie na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Celem projektu jest walka z wykluczeniem cyfrowym uczniów poprzez zapewnienie uczniom warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

W ramach projektu zakupiono 36 szt. sprzętu komputerowego. Laptopy zostały przekazane do 7 placówek oświatowych na terenie Gminy Dukla.

Całkowita wartość projektu: 104 976,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 104 976,00 zł

2020-06-22
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.