Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Budowa sportowej infrastruktury dydaktycznej - hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Jasionce

Tytuł projektu: Budowa sportowej infrastruktury dydaktycznej - hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Jasionce

Wartość projektu:  2 250 429,20 zł

Okres realizacji projektu: od  14. 10.2016 do 31.03.2018

Umowa z Województwem Podkarpackim dotycząca realizacji projektu w ramach RPO WP 2014-2020 została zawarta 25 sierpnia 2016r. Wysokość dofinansowania wynosiła 44,43% (limit 1 mln zł) tj. 999 669,29 zł. Pierwszy ogłoszony przetarg został nierozstrzygnięty z powodu błędów w ofertach, W wyniku powtórnie ogłoszonego przetargu wybrano ofertę firmy ZUPH HAŻ-BUD Sp. z o.o. z Gorlic z którą 15 lutego 2017 została podpisana umowa na kwotę 1 986 973,12 zł.  Termin realizacji zadania wynikający z umowy to 31.X.2016. Termin zakończenia i rozliczenia całego projektu to 31.03.2018r. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpiło 21 lutego br. Wykonawca przystąpił do wykonywania robót- ogrodził teren i rozpoczął prace przy fundamentach.

Piotr Świder
Naczelnik Wydziału Gospodarczego
Urzędu Miejskiego w Dukli

Mimo niesprzyjającej aury prace postępują.

2017-Budowa-sportowej-infrastruktury-dydaktycznej

2017-Budowa-sportowej-infrastruktury-dydaktycznej2

2017-Budowa-sportowej-infrastruktury-dydaktycznej3

2017-03-03
Admin
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.