Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Wkrótce nowe Gminne Przedszkole Publiczne w Dukli

27 czerwca bieżącego roku został przekazany wykonawcy Firmie PPUH "FEMIX" Sp. z o.o. z Krosna plac budowy, a w lipcu zostały rozpoczęte roboty budowlane związane z budową nowego przedszkola w Gminie. Realizację projektu w ramach którego zostanie zaadaptowany budynek i rozbudowany budynek po dawnej spółdzielni Inwalidów, zlokalizowany w Dukli przy ul. Trakt Węgierski 38. Zakończenie tego zadania zaplanowano na połowę przyszłego roku, tak aby rok szkolny 2017/2018 dzieci mogły rozpocząć już w nowym przedszkolu. Edukacja wczesnoszkolna na terenie Gminy w przyszłym roku odbędzie się w oparciu o istniejące przedszkole ( 175 miejsc) i rozbudowaną i unowocześnioną infrastrukturę przedszkolną. Powstanie ona poprzez adaptację istniejącego jednokondygnacyjnego budynku magazynowego, w którym powstanie 5 sal do zajęć w grupach, które pomieszczą łącznie 119 dzieci. Ponadto budynek zostanie rozbudowany o część szatniową, gastronomiczną i administracyjną. Gmina Dukla poszukując Ąródeł finansowania tego zadania wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.1 przedszkola.

Złożony wniosek po przejściu pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej znajduje się na liscie rezerwowej wniosków oczekujących na dofinansowanie.

Aktualnie prace przy budowie przedszkola są na etapie budowy ścian działowych, rozpoczęto prace wykończeniowe w środku budynku.

Więcej zdjęć w galerii...

Piotr Świder
Naczelnik Wydziału Gospodarczego
Urzędu Miejskiego w Dukli

2016-07-25
Piotr Świder
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.