Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY: OD 1 STYCZNIA 2020 R. ZMIANY!


Baza  danych  o  odpadach

            Informujemy, że uruchomiony został ELEKTRONICZNY REJESTR PODMIOTÓW WPROWADZAJĄCYCH PRODUKTY, PRODUKTY W OPAKOWANIACH I GOSPODARUJĄCYCH ODPADAMI – BDO (BAZA DANYCH O ODPADACH), który prowadzony jest przez Urząd Marszałkowski, a o którym informowaliśmy również już na stronie Urzędu Miejskiego w Dukli.

            Obowiązkiem  wpisu do  Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.

Podmioty, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO to m.in.:

- sklepy spożywcze,
- sklepy wielkopowierzchniowe,
- firmy budowlane, remontowe,
- gabinety lekarskie,
- gabinety stomatologiczne,
- gabinety kosmetyczne,
- zakłady fryzjerskie,
- producenci baterii i akumulatorów,
- producenci pojazdów,
- producenci opakowań,
- producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,
- rolnicy powyżej 75 ha ziemi,
- warsztaty samochodowe,
- warsztaty rzemieślnicze,
- zakłady produkcyjne,
- prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

            Podmioty zobowiązane do uzyskania numeru rejestrowego, które nie będą go posiadały mogą liczyć się z poważnymi ograniczeniami w funkcjonowaniu, ponieważ od 1 stycznia 2020 roku, jeżeli podmiot wytworzy odpady i nie będzie zarejestrowany, nie będzie mógł przekazać tych odpadów np. odbierającemu. Nie będzie miał również możliwości wystawienia elektronicznej karty przekazania odpadów a papierowa karta, która funkcjonuje obecnie nie będzie już dostępna.

Firma transportująca nie będzie mogła w związku z tym odebrać od podmiotu odpadów. Dlatego ważne jest aby zarejestrować się do końca 2019 roku.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Środowiska (link poniżej)


https://bdo.mos.gov.pl/

http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/sprawy-do-zalatwienia-w-urzedzie/rolnictwo-i-ochrona-srodowiska/3862-rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarukacych-odpadami

2019-12-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.