Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Informacja

INFORMACJA
BURMISTRZA GMINY DUKLA

z dnia 10 października 2006 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości danych o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw na terenie Gminy Dukla.

 

            Na podstawie art.32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów

i sejmików województw /Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z późn.zm./ oraz Uchwały Nr 14/28/98 Zarządu Miasta i Gminy w Dukli z dnia 2 września 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie

Miasta i Gminy Dukla Burmistrz Gminy Dukla informuje, że w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na 12 listopada 2006 r. ustalono na terenie Gminy Dukla następujące numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych:

 

Nr obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

– nr telefonu

1

miasto Dukla, sołectwa: Lipowica, Zboiska

Ratusz w Dukli tel.(013) 43 30 977

lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

         2    

sołectwo Równe

Zespół Szkół Publicznych w Równem

tel.(013) 43 33 008

         3

sołectwa: Łęki Dukielskie,  Myszkowskie

Zespół Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich

tel.(013) 43 17 504

         4

sołectwa: Nadole, Teodorówka

Dom Ludowy w Nadolu

         5

sołectwo Cergowa

Dom Ludowy w Cergowej

         6

sołectwo Jasionka

Zespół Szkół Publicznych w Jasionce

tel.(013) 43 30 095

         7

sołectwa: Daliowa, Jaśliska, Posada Jaśliska, Szklary, Wola Niżna,

Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Publicznych w Jaśliskach

         8

sołectwa: Barwinek, Tylawa, Mszana, Zyndranowa, Olchowiec,

Zespół Szkół Publicznych w Tylawie

tel. (013) 43 30 709

         9

sołectwa: Chyrowa, Iwla

Zespół Szkół Publicznych w Iwli

tel.(013) 43 30 003

        10

sołectwo Głojsce

Zespół Szkół Publicznych w Głojscach

tel. (013) 43 30 005

        11

sołectwo Wietrzno

Zespół Szkół Publicznych w Wietrznie

tel. (013) 43 33 004

         12

sołectwa: Nowa Wieś, Trzciana, Zawadka Rymanowska

Dom Ludowy w Trzcianie

 

 

Burmistrz Gminy Dukla

Marek Górak

 

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 12 listopada 2006 r. w godzinach od 6.00 - 20.00.
2006-10-10

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.