Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Lista kandydatów na stanowsko głównego księgowego MGOPS w Dukli

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


Na stanowisko - Głównego księgowego
w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Dukli


Informujemy, że w związku z rozpoczętą procedurą naboru otwartego na wyżej wymienione stanowisko pracy w dniu 23 lipca 2007 roku Komisja Rekrutacyjna dokonała wstępnej selekcji kandydatów i do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała


Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkana
1. Halina Paszek Dukla


Dukla, dnia 23 lipca 2007 r.

Mirosław Matyka Przewodniczący Komisji

2007-07-25

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.