Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Skarbnika Gminy Dukla

Burmistrz Gminy Dukla

Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została rekomendowana Pani Elżbieta Wróbel zamieszkała w miejscowości Jasionka.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku rozmów kwalifikacyjnych Komisja wskazała do zatrudnienia na stanowisko Skarbnika Gminy Dukla Panią Elżbietę Wróbel.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Pani Elżbieta Wróbel wykazała się największą wiedzą przepisów prawnych z zakresu: finansów publicznych, rachunkowości , samorządu gminnego i innych.
Posiadane kwalifikacje przekonały komisję o tym wyborze.

Dukla, dnia 7 stycznia 2008 roku.

Burmistrz
Marek Górak

2008-01-08

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.