Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta d/s księgowości budżetowej

Burmistrz Gminy Dukla

Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została rekomendowana Pani Renata Wąsik zamieszkała w miejscowości Równe.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych Komisja wskazała do zatrudnienia na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej Panią Renatę Wąsik, która to wykazała się najlepszą wiedzą przepisów prawnych i zagadnień związanych z rachunkowością budżetową jak i zakresem, wykonywanych zadań występujących na stanowisku na które ogłoszono nabór.

Dukla, dnia 22 sierpnia 2008 roku.

Burmistrz
Marek Górak


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


Na stanowisko - referenta d/s księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Dukla


Informujemy, że w związku z rozpoczętą procedurą naboru otwartego na wyżej wymienione stanowisko pracy w dniu 21 sierpnia 2008 roku Komisja Rekrutacyjna dokonała wstępnej selekcji dokumentów kandydatów spełniających wymagania formalne i do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała;


Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkana
1. Wąsik Renata Równe
2. Kubit Katarzyna Teodorówka
3. Akslar Iwona Rogi
4. Bogaczyk Agnieszka Równe
5. Bąk Małgorzata Zboiska
6. Wierdak Agnieszka Sulistrowa
7. Kiełtyka Dorota Równe
8. Kaszuba Dorota Dukla
9. Kolanko Edyta Wietrzno


Dukla, dnia 21 sierpnia 2008 r.

Mirosław Matyka
Przewodniczący Komisji

2008-08-21

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.