Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

„Profilaktyka narkomanii w domu i w szkole.
Jak skutecznie uchronić dziecko przed narkotykami?”

12 listopada br. w Zespole Szkól Publicznych im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich odbyło się szkolenie dla rodziców przeprowadzone przez ekspertów ze Studia Profilaktyki Społecznej NPDN. Prelegenci - policjant i psycholog - posiadający duże doświadczenie w pracy z młodzieżą, w swoich wypowiedziach zwracali uwagę na sytuacje sprzyjające uzależnieniom, powszechną dostępność środków uzależniających, konsekwencje ich przyjmowania (fizyczne i psychiczne) oraz sposoby bagatelizowania problemu "brania" przez stosowanie niebezpiecznego podziału narkotyków. Ponadto przywołane zostały akty prawne, których nieznajomość nie zwalnia ludzi młodych od odpowiedzialności za przyjmowanie, posiadanie czy udostępnianie innym narkotyków. Doskonałym uzupełnieniem prelekcji były scenki profilaktyczne; aktorzy Teatru im. Marka Kotańskiego umożliwili rodzicom "wejście" w świat współczesnej młodzieży, pełen problemów, zagrożeń, konieczności podejmowania trudnych decyzji, często dodatkowo komplikowany przez samych rodziców.
Celem szkolenia było uzmysłowienie dorosłym, jak wiele zależy od nich samych. Im gorsze są relacje rodzic - dziecko, tym bardziej wzrasta prawdopodobieństwo, że w chwili słabości młody człowiek sięgnie po narkotyki. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy nauczyciele, wychowawcy oraz liczna grupa rodziców. Tego typu szkolenie, przygotowane w sposób profesjonalny, z pewnością przyczyniło się do podniesienia wśród zebranych ogólnej wiedzy na temat uzależnień oraz zmusiło wszystkich do refleksji nad tym, jak potrzebna jest nieustanna obserwacja własnego dziecka (a także znajomość ludzi i miejsc, w których przebywa) w celu uchronienia go przed narkotykami.

2008-11-21

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.