Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Inwestycje w Gminie Dukla

"Zabezpieczenie przed osuwiskami ziemnymi wodociągu dla miasta Dukla, w miejscowości Lipowica, dotyczy zbocza góry Zaśpit"

W miesiącach sierpień - wrzesień 2008 roku zostało wykonane zabezpieczenie przed osuwiskami ziemnymi wodociągu dla miasta Dukla. W ramach zabezpieczenia wykonano: 12 studni z odprowadzeniem wody do istniejącego ujęcia wody na potoku Chyrowskim. Koszt zadania: 250 tys. zł, z tego 165. tys. zł - dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro Do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych. Wykonawcą była firma : WOD-BUD Śleziak Sp.j.38-430 Biecz Korczyna 230/2

Budowa kanalizacji sanitarnej Równe - Popardy

W listopadzie 2008r został zakończony III etap budowy, tym samym zakończono całe zadanie.
Wykonawcą I i II etapu było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych Spółka Akcyjna 38-400 Krosno ul. Grodzka 26, zaś III etapu Spółdzielnią Usług Wodno-Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu "ROLWOD" Skołyszyn 11, 38-242 Skołyszyn.
Łączny koszt zadania 211 tys. zł.
W ramach zadania wybudowano kanalizacje sanitarna o długości 1,2 km wraz z przepompownia ścieków.
Budowa kanalizacji pozwala na podłączenie 16 budynków.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jasionka

W listopadzie zakończono III etap budowy kanalizacji.
Wykonawcą I i II etapu było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych Spółka Akcyjna 38-400 Krosno ul. Grodzka 26, zaś III etapu Spółdzielnią Usług Wodno- Kanalizacyjnych Produkcji.
Dotychczasowy koszt inwestycji 88 tys. zł.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla byłego osiedla Igloopol w Zawadce Rymanowskiej

W listopadzie przystąpiono do realizacji inwestycji. Zadanie realizowane jest ze środków Agencji Nieruchomości Rolnej w Rzeszowie.
Wykonawca: BIO ENERGIA Sp. z o.o. 18-400 Łomża Al. Legionów 12.
Łączny koszt zadania: 70 tys. zł

Budowa hali wodowisko-sportowej oraz łącznika przy Gimnazjum w Dukli - stan surowy, otwarty

W dniu 6 listopada 2008r. z półtoramiesięcznym opóźnieniem ze względu na protesty i odwołania wniesione przez jedną z firm uczestniczących w przetargu rozpoczęto prace budowlane przy hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Dukli. Etap ten obejmuje wykonanie stanu surowego otwartego tj. ściany, stropy i dach budynku hali sportowej oraz łącznika z budynkiem szkoły. Przewidywany termin zakończenia prac 30 września 2009r., koszt wykonania: 1 880 tys. zł.
Wykonawca : firma Usługi Remontowo Budowlane DOMPER Cergowa 169, 38-450 Dukla,

"Ograniczanie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery poprzez wymianę kotów węglowych na gazowe w obiektach użyteczności publicznej".

Celem tego przedsięwzięcia była modernizacja trzech kotłowni węglowych w: Zespole Szkół Publicznych w Dukli, Zespole Szkół Publicznych w Głojscach i Urzędzie Gminy w Dukli. Przestarzałe kotły węglowe zostały zastąpione nowoczesnymi kotłami kondensacyjnymi gazowymi - przez co została ograniczona emisja szkodliwych gazów i pyłów w do atmosfery, a także zmniejszeniu uległa wysokości opłat za korzystanie ze środowiska. Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł 577 332 zł, z czego dotacja z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wyniosła 62 610 zł. Realizacja zadania została zakończona i rozliczona we wrześniu 2008r.

Ogrodzenie szkoły w Tylawie

We wrześniu i październiku br. i wykonano ogrodzenie Zespołu Szkół Publicznych w Tylawie. Inwestycja ta kosztowała 29 789zł.

Wydział Gospodarczy
Urzędu Gminy Dukla

2008-11-28

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.