Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

W trosce o czystą gminę

W grudnia tego roku zostały zakończone prace związane z I-etapem rekultywacji starego wysypiska śmieci w Dukli.
Realizacja przebiegała zgodnie z projektem rekultywacji oraz ustalonym przez Starostę Powiatowego w Krośnie kierunkiem rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów w Dukli.
I - etap obejmował m. inn.: częściowe karczowanie samosiejek, niwelację terenu, pokrycie nieprzepuszczalnymi gruntami gliniastymi, uformowanie zewnętrznych skarp oraz rowów.
Wykonawcą prac była Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli sp. z o.o. Ogólny koszt realizacji I- go etapu rekultywacji wyniósł: 25.014,55 złotych.W przyszłym roku prace przy rekultywacji starego wysypiska śmieci będą kontynuowane. [kbr]

2008-12-18

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.