Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Apel do mieszkańców

Okres zimowy jest dla bezdomnych i osób przebywających w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych najtrudniejszym okresem w roku. W związku z powyższym Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej apeluje o zgłaszanie takich przypadków do naszej instytucji, gdzie zostanie udzielona natychmiastowa pomoc i wsparcie. Pomoże to uniknąć utraty zdrowia lub życia przez najbardziej potrzebujących. Poniżej przedstawiamy placówki, gdzie osoby bezdomne, nie mające tymczasowo z różnych powodów mieszkania, przebywające na terenie gminy Dukla, mogą skorzystać z różnych form pomocy.


Najbliższe jednostki świadczące pomoc bezdomnym:

Krosno

Schronisko im. św. Brata Alberta
Rodzaj: schronisko
Adres: 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 26
Prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Miejsc: 10
Telefon: 013 436-83-90

Rodzaj: Kuchnia im. św. Brata Alberta
Adres: 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 26
Prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Posiłków: 100
Telefon: 013 436-83-90


Sanok

Dom Bezdomnego Inwalidy im. św. Brata Alberta
Rodzaj: dom
Adres: 38-500 Sanok ul. Przemyska 24
Prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Miejsc: 58
Telefon: 013 463-72-87

Schronisko dla Starszych Kobiet i Mężczyzn im. św. Brata Alberta
Rodzaj: dom
Adres: 38-500 Sanok ul. Rymanowska 88
Prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Miejsc: 16
Telefon: 013 463-10-41


Jasło

Rodzaj: Jadłodajnia
Adres: 38-200 Jasło ul. PCK 2a
Prowadzący: Caritas Diecezji Rzeszowskiej
Posiłków: 250
Telefon: 013 446-75-34

Rodzaj: Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
Adres: 38-200 Jasło ul. Konopnickiej 86
Prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Telefon: 013 448-02-40

2009-01-15

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.