Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Czy powstanie Gmina Jaśliska?

Od 2001 roku czynione są starania przez mieszkańców Jaślisk o przywrócenie gminy(zlikwidowanej w 1976 roku). Na nowo rozpoczęta procedura tworzenia gminy Jaśliska ma przychylność władz Gminy Dukla, województwa, a także Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W styczniu odbyły się już spotkania z mieszkańcami: Cergowej, Daniowej, Głojsc, Iwli, Jasionki, Jaślisk, Lipowicy, Łęk Dukielskich, Myszkowskiego, Nowej Wsi, Olchowca, Posady Jaśliskiej, Równego, Szklar, Teodorówki, Tylawy, Wietrzna i Woli Nizanej. Celem spotkań jest opowiedzenie się mieszkańców czy są za podziałem Gminy Dukla , czy tworzyć Gminę Jaśliska? W pozostałych miejscowościach spotkania odbywać się będą do końca lutego zgodnie z podanym harmonogramem.

Harmonogram spotkań w sprawie konsultacji z mieszkańcami w celu utworzenia Gminy Jaśliska:
  • Barwinek - 28.02.2009 r
  • Chyrowa - 6.02.2009 r.
  • Mszana - 14.02.2009 r.
  • Nadole - 8.02.2009 r.
  • Trzciana - 30.01.2009 r.
  • Zawadka Rymanowska - 5.02.2009 r.
  • Zboiska - 8.02.2009 r.
  • Zyndranowa - 28.02.2009 r.
  • Dukla - 4.02.2009 r.
2009-01-28

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.