Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Informacja dotycząca drogi ekspresowej S-19

Burmistrz Gminy Dukla informuje, że raport z przeprowadzonej akcji informacyjnej dotyczącej drogi ekspresowej S-19 na odcinku Lutoryż-Barwinek przesłany został do Urzędu Gminy Dukla 29 stycznia 2009r. i udostępniony jest do wglądu w Urzędzie Gminy codziennie w godzinach od godz. 700 do 1500 w pokoju nr 6.
Raport obejmuje zestawiania i kopie złożonych wniosków, odpowiedzi na nie oraz podsumowanie i część rysunkową dwóch wariantów wynikowych WA i WB przebiegu trasy drogi S-19 z alternatywnymi odcinkami. Z treścią raportu można się również zapoznać na stronie internetowej - www.rzeszow.gddkia.gov.pl- raporty z konsultacji społecznych.

2009-02-11

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.