Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

To pierwsza książka ukazująca kompleksowo historię naszego miasta …..

28. stycznia w dukielskim muzeum odbyło się spotkanie autorskie Jadwigi Morawskiej i promocja nowo wydanej książki: "Dukla miasto na rubieżach Rzeczypospolitej. Zarys dziejów Dukli do 1939 roku". W czasie spotkania autorka zaprezentowała swoją książkę. Później odbyła się dyskusja.
Jest to praca magisterska Jadwigi Morawskiej, nauczyciela historii w dukielskim liceum. Wydana jako II tom Biblioteki Dukielskiej. To obszerna monografia Dukli od początku kiedy zaczęto spisywać jej dzieje, aż do wybuchu II. wojny światowej. Mamy tu informacje o klimacie, faunie, florze, zwyczajach zwyczajach, fakty historyczne, podane jest to w bardzo przystępnej formie. Książka ma bardzo bogata bibliografię. To pierwsza książka ukazująca kompleksowo historię naszego miasta. Książka wydane jest przez Gminę Dukla.
Na spotkanie przybyło ponad 100 osób, burmistrz Marek Górak, wiceburmistrz Andrzej Bytnar, poseł na Sem RP Piotr Babinetz, dyrektorzy szkół z Gminy Dukla, nauczyciele historii i wiele, duklanie i wiele innych osób spoza Gminy Dukla. Oprawa muzyczna spotkania to wykonanie utworów muzycznych F.Chopina, i Grazyny Bacewicz przez uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej z Krosna. Spotkanie uświetniły również uczennice dukielskiego liceum, czytając fragmenty książki.
W tym dniu nastąpiło również podsumowanie II. Ogólnopolskiego Konkursu Poezji im. Św. Jana z Dukli.

kbr

2009-02-10

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.