Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Inwestycje w Gminie Dukla

Schetynówka dla Dukli

21 listopada 2008r. Gmina Dukla złożyła do Wojewody Podkarpackiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2007-2011 wniosek pn: „Usprawnienie ruchu i poprawa bezpieczeństwa w gminie Dukla poprzez remont ul. Jana Pawła II i Polnej”. Wniosek przeszedł pomyślnie ocenę formalną i merytoryczną i w grudniu 2008 roku po akceptacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znalazł się na liście rankingowej na pozycji 9 w kategorii dróg gminnych, zatwierdzonej przez Ministra do realizacji w roku 2009. Gmina Dukla otrzyma zatem na realizację ww. projektu dofinansowanie w wysokości 327 tys. zł., wkład własny wyniesie 328 tys. zł. Zakres robót przewidziany we wniosku obejmuje remont nawierzchni na ul. Jana Pawła II i ul. Polnej na odcinku od Traktu Węgierskiego do skrzyżowania z ul. J Pawła II oraz remont chodnika. Planowany termin realizacji tego zadania to III kwartał 2009 roku.

Piotr Świer

2009-02-12

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.