Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Niech się toczy przez kolejne lata

Trochę historii
25 lutego 2009 roku minęło dokładnie 70 lat od dnia kiedy Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem p. Marii Krukierek, z inicjatywy instruktorki Powiatowego Zarządu Kół Gospodyń Wiejskich Heleny Szubra, zorganizował walne zebranie organizacyjne działającego do dzisiaj w Równem Koła Gospodyń Wiejskich. W zebraniu uczestniczyło 55 kobiet, a przewodniczącą Koła została p. Zofia Bogacz i była nią przez kolejne 50 lat. W skład pierwszego zarządu weszły: Rozalia Rybowa, Anna Olbrychtówna, Zofia Aszklarowa, Maria Bogaczykowa. Uczestniczki zebrania organizacyjnego ustaliły wpisowe i składki miesięczne(20 gr. wpisowe 5 gr. składka miesięczna) i ostro zabrały się do pracy. Organizowały kursy i uroczystości wiejskie, zaopatrywały wieś w nasiona sprowadzane z krakowskiej firmy Freege, założyły sklep spółdzielczy, prowadziły działania zmierzające do podniesienia oświaty wśród kobiet np. Koło prenumerowało "Głos Gospodyń Wiejskich", zakupiło książkę dr Kasprzaka "Zdrowie w chacie wiejskiej". Na zebraniach czytały artykuły i omawiały je. Utworzyły zespół teatralny, który wystawił sztukę "Genowefa" na kilku scenach naszej gminy. Działania kobiet przerwała wojna i okupacja, formalnie Koło przestało istnieć, ale zarząd drobnymi akcjami przypominał o swoim istnieniu.
Po wojnie od czerwca 1946 roku wznowiono działalność Koła i w dalszym ciągu prezesowała mu p. Zofia Bogacz. W latach powojennych Koło pracuje przy remoncie szkoły, organizuje dziecińce dla dzieci, a wypracowane pieniądze przeznacza na zakup zeszytów i pomocy naukowych. Organizuje też kursy szycia, gotowania, pieczenia, haftu, szydełkowania, jak również szkolenia na temat uprawy roślin ozdobnych, odchowu piskląt i inne. Lata 60-te to lata czynów społecznych przy gazyfikacji, remoncie szkoły, remoncie domu ludowego.
Koło organizuje zabawy taneczne, a uzyskany dochód przeznacza na budowę nowego domu ludowego, zakup naczyń, chłodziarki. Co roku organizuje dożynki wiejskie, współpracuje ze szkołą i wszystkimi wiejskimi organizacjami. 8 marca 1988 roku Wojewódzka Rada KGW nadaje Zofii Bogacz tytuł Honorowej Przewodniczącej, w ten sposób dziękuje za 50 lat pracy, nową przewodniczącą zostaje p. Grażyna Kłap i tę funkcję pełni do dnia dzisiejszego.
W 2000 roku z inicjatywy Koła powstaje zespół obrzędowy "Równianie", który ma już ogromny dorobek artystyczny. Lista zasług Koła Gospodyń Wiejskich w Równem jest tak długa, że trudno to nawet w bardzo długim artykule opisać. Prawdą jest, ze trudno byłoby wyobrazić sobie życia w Równem bez niego. Dzisiaj Koło liczy 35 członkiń, ale był czas kiedy było ich ponad 200.

Na uroczystości 70-lecia
W sobotnie popołudnie 21 lutego br. sala domu ludowego w Równem wypełniona była po brzegi. Na niej zaproszeni goście, członkinie Koła, mieszkańcy Równego, a na scenie pani Grażyna Kłap przewodnicząca Koła witająca wszystkich, a szczególnie: Burmistrza Gminy Dukla Marka Góraka wraz z małżonką, Wicestarostę Krośnieńskiego Andrzeja Guzika, p. Grażyne Ostrowską, pana Romana Piłata prezesa Rejonowego Związku Kółek Rolniczych, p. Irene Soboń przewodniczącą Regionalnej Rady KGW, Elżbietę Wróbel Skarbnika Gminy Dukla wraz z mężem, Radnego Rady Miejskiej w Dukli Jana Marszała wraz z małżonką, ks. proboszcza Mariana Szumigraja, panią Katarzynę Reczkowską-Buryło dyrektora ZSP w Równem, p. Zofię Skrzęta z Zespołu Doradców w Krośnie, p. Irenę Bogaczyk sołtysa wsi, przedstawicieli OSP , zespół "Łęczanie" , "Folk Kapelę" z Wietrzna i zespół "Równianie" i wierszem opowiedziała historię Jubilatki. Cytuję skrót:

"Dziś w Równem od rana wielkie poruszenie
tyle kobiet się zebrało na swe posiedzenie,
uroczystość wielka ich tu sprowadziła
70 urodziny Jubilatka będzie obchodziła

Kto jest Jubilatka, czy już wszyscy wiecie?
No bo przecież ona jest znana i u nas i na świecie
No, więc od początku trza sprawę przedstawić

I trochę życiorysu Jubilatki przedstawić…….

…….Trzeba wysnuć puentę z tego to gadania
i życzyć Jubilatce 1000 lat doczekania
niech rozwija się w zdrowiu, kobiety gromadzi
a która z nich najmądrzejsza na Urząd posadzi

Niech razem znów pracują nad wioski oświatą
Niech ich pełno będzie wszedzie
Nie tylko tam gdzie płacą.
Zawsze tam niech idą, gdzie jest ich potrzeba
I by nigdy nie straciły drogi, co wiedzie do nieba.


Po tym pięknym wierszowanym sprawozdaniu przyszedł czas występ dzieci z ZSP w Równem i na oficjalne wyróżnienia i gratulacje dla Jubilatki, które odbierała przewodnicząca Grażyna Kłap od Marka Góraka, Wicestarosty Krośnieńskiego Andrzeja Guzika i Grażyny Ostrowskiej z Starostwa Powiatowego w Krośnie, Katarzyny Reczkowskiej-Buryło dyrektora ZSP w Równem, radnego RM w Dukli Jana Marszała. Odznaczenie i dyplom Order Serca -Matkom Wsi otrzymała p. Janina Szczepanik, dyplom za 20 lat pracy w KGW p. Grażyna Kłap, , dyplomy dla honorowych członkiń koła : Anieli Bogaczyk z Równego(dzisiaj z Dukli) i Janiny Ryby z Równego. Dyplomy uznania za wieloletni wkład pracy na rzecz Koła otrzymały: Bożena Szczepanik, Danuta Dróbek, Zofia Bogaczyk, Wanda Patla, Bernadetta Łacek, Krystyna Gadzała, Marzena Brzana, Wanda Dązbasz, MariaHelena Kluk, Katarzyna Rąpała. Po oficjalnych uroczystościach wystpiły zaproszone zespoły "Łęczanie" z Łęk Dukielskich, "Folk Kapela" z Wietrzna, scenki rodzajowe dotyczące prowadzonych przez Koło kursów szycia zaprezentowały członkinie Jubilatki. Wszyscy bawili się prawie do białego rana przy muzyce "Folk Kapeli" z Wietrzna.
Życzę Jubilatce kolejnych lat działania, a Członkiniom wszelkiej pomyślności i i niech historia Koła Gospodyń Wiejskich w Równem toczy się przez kolejne lata.

Tekst: kbr
Zdjecia: Józef Bek i kbr
+dyplom p. Grażyny Kłap

2009-03-02

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.