Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Wyniki konsultacji dotyczące podziału Gminy Dukla i utworzenia Gminy Jaśliska

Protokół zbiorowych wyników konsultacji
przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy Dukla w okresie od 7.01.2009 do 28.02.2009,
dotyczących podziału Gminy Dukla i utworzenia Gminy Jaśliska

28 lutego br. zakończyły się konsultacje z mieszkańcami Gminy Dukla, które dotyczyły utworzenia Gminy Jaśliska. Wyniki konsultacji przedstawia tabela powyżej. Następnym etapem w procedurze tworzenia nowej gminy będzie podjęcie przez Radę Miejską w Dukli uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego o utworzenie Gminy Jaśliska. Do 31 marca 2009r. niniejszy wniosek wraz z załącznikami zostanie przekazany do Wojewody Podkarpackiego, który nie później niż w ciągu 30 dni przekaże wniosek wraz ze swoją opinią do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo rozpatruje wniosek w ciągu roku od dnia złożenia wniosku, nie później niż do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić zmiana. Tworzenie nowej gminy następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, które wchodzi w życie zawsze od 1 stycznia.

Tabela z wynikami głosowania
2009-03-04

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.