Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Wyniki konsultacji dotyczące zmiany urzędowej nazwy przysiółka Myszkowskie

Protokół zbiorowych wyników konsultacji
przeprowadzonych 11 stycznia 2009r. z mieszkańcami sołectw Łęki Dukielskie i Myszkowskie
dotyczących zmiany urzędowej nazwy przysiółka Myszkowskie.

11stycznia br. odbyły się konsultacje z mieszkańcami sołectw Łęki Dukielskie i Myszkowskie w sprawie urzędowej nazwy przysiółka Myszkowskie, która w wykazie nazw urzędowych w Polsce brzmi Wyszkowskie. Mieszkańcy jednogłośnie opowiedzieli się za nazwą Myszkowskie. Wyniki konsultacji stanowić będą załącznik do wniosku - uchwały Rady Miejskiej w Dukli w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego o zmianę urzędowej nazwy przysiółka. Wojewoda Podkarpacki przekaże wniosek wraz ze swoją opinią do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zmiana nazwy urzędowej miejscowości następuje z dniem 1 stycznia.

Tabela z wynikami głosowania
2009-03-04

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.