Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Czas na aktywność w gminie DuklaGmina Dukla, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli realizują projekt pt. "Czas na aktywność w gminie Dukla". Zadanie w 85% finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji., Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz w 15 % przez Gminę Dukla.

Celem projektu jest uaktywnienie zawodowe i społeczne 15 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej tj. 18 - 64 lat, zamieszkałych na terenie Gminy Dukla. W ramach działań projektowych uczestnicy zdobędą nowe kompetencje zawodowe - "Catering - organizacja przyjęć okolicznościowych" (10 kobiet) oraz "Kierowców wózków z napędem silnikowym, w tym zasilanym gazem" (5 mężczyzn). Dodatkowo dla wszystkich uczestników projektu zorganizowany zostanie trening kompetencji społecznych, mający na celu przygotowanie uczestniczące osoby do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych oraz warsztaty i konsultacje z doradcą zawodowym. Te ostatnie zajęcia prowadzi osoba, która, na co dzień udziela rad, jak skutecznie poszukiwać pracy. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli kursantom nabyć praktyczne umiejętności przydatne szczególnie w trudnym okresie poszukiwania pracy. Tematyka zajęć obejmie przygotowanie dokumentów: CV, listu motywacyjnego, określenie predyspozycji zawodowych oraz praktyczne wskazania, jak skutecznie zaprezentować siebie oraz swoje umiejętności podczas rozmowy z pracodawcą. Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów finansowych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z biurem projektu tj. Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dukli w godz. 7,00 - 15,00.

Małgorzata Bielec
Kierownik M-GOPS

2009-04-22

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.