Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Pomoc finansowa na zbiór i transport padłych zwierząt gospodarskich

Od dnia 1 kwietnia 2009 r. pomoc finansowa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich jest udzielana pod warunkiem dokonania zgłoszenia padnięcia zwierzęcia gospodarskiego i jego unieszkodliwienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. Nr 91 poz.872 z późn. zm.):

  • bydło należy zgłosić - w terminie do 7 dni
  • owce, kozy – w terminie do 7 dni
  • świnie – w terminie do 30 dni
  • konie – należy zgłosić do Okręgowego Związku Hodowców Koni.

Oznacza to, że producent rolny, który nie zgłosi do ARiMR w terminie padnięcia swojego zwierzęcia nie będzie mógł skorzystać z pomocy finansowej Agencji.

2009-04-28

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.