Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Adopcja na odległość – pomoc dzieciom z Kamerunu

Zespół Szkół Publicznych w Jasionce od 2003 roku zaangażowany jest w akcję charytatywną pod hasłem "Pomóżmy misjom", która zainicjowana została przez Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym. Jej adresatem są dzieci w wieku szkolnym i może dlatego uczniowie tak chętnie podjęli pomysł udziału w tej akcji. Jest to tzw. adopcja na odległość, która polega na tym, że jedna klasa obejmuje pomocą finansową (100 zł) jedno afrykańskie dziecko na okres jednego roku szkolnego. Przekazane pieniądze przeznaczone są na koszty nauki dla sierot, półsierot i dzieci z rodzin bardzo licznych lub skrajnie ubogich z Nguelemendouka w Kamerunie, gdzie znajduje się polska misja.
W ubiegłym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły sfinansowali edukację pięciorga kameruńskich dzieci. Każda klasa zaangażowana w akcję "Pomóżmy misjom" otrzymuje korespondencję od "adoptowanego" dziecka, a także jego fotografię. Do korespondencji dołączają się zawsze, wdzięczne za współpracę, siostry Michalitki. Nasza szkoła otrzymała także podziękowanie, za wsparcie finansowe misji, od biskupa diecezjalnego z Kamerunu J. Ozgi. Dużym wydarzeniem dla wszystkich biorących udział w akcji była wizyta jednej z sióstr misjonarek pracujących w Kamerunie, która w imieniu swoich afrykańskich podopiecznych wyraziła wdzięczność za dar "adopcji na odległość". Podczas spotkania zaprezentowała przedmioty codziennego użytku przywiezione z misji. Bardzo ciekawie opowiadała o życiu w Kamerunie budząc wielkie zainteresowanie wśród uczniów.
Akcje charytatywne wspomagają potrzebujących materialnej pomocy, ale też ubogacają ofiarodawców i mają wychowawcze znaczenie. Budzą bowiem wrażliwość i solidarność ludźmi dotkniętymi nieszczęściem czy niedostatkiem - postawy bardzo pożądane tak w wymiarze indywidualnym jak i społecznym.

Bogumiła Stojak

2009-04-29

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.