Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Najlepsi z informatyki pośród gimnazjalistów

8 maja 2009 r. w pracowni informatycznej Zespołu Szkół Publicznych w Dukli odbył się etap gminny Konkursu Informatycznego. Wzięli w nim udział uczniowie z gimnazjów w: Dukli 5 uczniów, Jaśliskach 4 uczniów, Równem 5 uczniów, Tylawie 3 uczniów, Wietrznie 2 uczniów.
Konkurs składał się z części praktycznej (wykonanie prezentacji multimedialnej na temat związany z bezpieczeństwem komputera w sieci Internet) oraz części teoretycznej (test złożony z 40 pytań). Test został wykonany i przeprowadzony przy pomocy Szkolnej Platformy Zarządzania Testami. Pytania testowe oraz zadanie praktyczne były konsultowane z ekspertami Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli.
Celem konkursu jest:

  • rozwijanie zainteresowania uczniów informatyką;
  • zwrócenie uwagi na rangę przedmiotu oraz możliwość wykorzystania umiejętności z zakresu informatyki w praktyce;
  • rozwijanie korelacji międzyprzedmiotowych;
  • poszukiwanie utalentowanej młodzieży i zapewnienie możliwości rywalizacji w wybranej dziedzinie wiedzy.

Zwyciężyli uczniowie:
Marcin Bogacz (Gimnazjum w Równem) - 1. miejsce,
Maciej Pikuła ( Gimnazjum w Dukli ) - 1. miejsce,
Rafał Kurdyła (Gimnazjum w Dukli) - 3. miejsce,
Robert Leńczyk (Gimnazjum w Dukli) - 4. miejsce,
Daniel Sadowski (Gimnazjum w Jaśliskach ) - 5. miejsce,
Sebastian Kosior ( gimnazjum w Tylawie ) - 6. miejsce.


Na potrzeby konkursu została wykonana strona internetowa zawierająca regulamin konkursu, pomoce, przykładowe pytania wraz z odpowiedziami, zestawy pytań z konkursów kuratoryjnych. Strona jest udostępniona pod adresem http://dukla.no-ip.info/inf/. W przyszłym roku organizatorzy planują poszerzyć formułę konkursu.

Jarosław Drobiniak
Stanisław Kalita

2009-05-23

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.