Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

KOMUNIKAT

Przypominamy właścicielom nieruchomości, przez które przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne o obowiązku wycinki gałęzi drzew i krzewów porastających nieruchomości na odległość bezpieczną od przewodów linii. Minimalne odległości wymagane przy bezwietrznej pogodzie:

  • dla linii 110kV: 3,23m + pięcioletni przyrost dla danego gatunku drzewa
  • dla linii 30kV: 2,7m + pięcioletni przyrost dla danego gatunku drzewa
  • dla linii 15kV: 2,6m + pięcioletni przyrost dla danego gatunku drzewa
  • dla linii nN: 1m + pięcioletni przyrost dla danego gatunku drzewa, 2m + pięcioletni przyrost dla drzew owocowych i drzew ozdobnych

Utrzymanie mniejszych odległości niż wymagane, stanowi zagrożenie dla życia ludzi i środowiska. Rejon Dystrybucji Energii Krosno przeprowadzi planowe roboty konserwacyjne na liniach niskiego napięcia. W tym czasie istnieje możliwość bezpiecznego wykonania podcięcia gałęzi oraz wycięcia drzew i podrostów w pobliżu linii elektroenergetycznych.
Dokładne terminy i czas wyłączenia dla wykonania planowanych zabiegów eksploatacyjnych na liniach niskiego napięcia podane będą na plakatach z 5-cio dniowym wyprzedzeniem.
Informacje o zakresie prowadzonych zabiegów można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: 013 43 75 140 oraz 013 43 750 44

Z-ca Dyrektora Rejonu Dystrybucji Energii ds. Utrzymania Majątku Sieciowego
Dariusz Garbacik

2009-06-06

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.