Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Ćwiczebna akcja ewakuacyjna szkoły w Wietrznie

Personel i uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Wietrznie uczestniczyli 2 czerwca 2009 roku w ćwiczeniach ewakuacyjnych. Organizatorami akcji byli: dyrektor ZSP w Wietrznie - Arkadiusz Twardzik, pedagog szkolny- Radosław Zięba i szkolny koordynator do spraw bezpieczeństwa- Agnieszka Szyndak. Szczegóły ćwiczeń uzgodniono z naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Dukli Zenonem Kostyrą, który w czasie ćwiczebnej akcji ratowniczo - gaśniczej pełnił funkcję dowódcy. Natomiast obserwatorami byli następujący goście: Burmistrz Gminy Dukla Marek Górak, brygadier w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie- Jerzy Krupa, nadkomisarz Rajmund Guzik- komendant Komisariatu Policji w Dukli.
Bezpośrednimi uczestnikami akcji ratowniczej byli strażacy OSP w Dukli i OSP w Wietrznie oraz pielęgniarka z Ośrodka Zdrowia w Łękach Dukielskich pani Nina Madej.
Celem podjętych ćwiczeń było między innymi doskonalenie alarmowania, współdziałania i dowodzenia służbami ratowniczymi, sprawdzenie możliwości podjęcia przez personel szkoły działań związanych z ewakuacją osób z obiektu w przypadku powstania pożaru w pomieszczeniach dydaktycznych, praktyczne zapoznanie uczniów z zasadami postępowania w czasie ewakuacji z budynku szkolnego oraz doskonalenie opieki medycznej w szkole.
Cała akcja trwała od godziny 10.00 do 10.30. Rozpoczął ją długi, ciągły, trzyminutowy sygnał alarmowy oraz polecenie słowne "Ewakuacja" wydane przez konserwatora. W założeniu akcji ćwiczebnej był wybuch pożaru w pracowni komputerowej, która znajduje się na piętrze. Dyrektor powiadomił odpowiednie służby ratownicze. Natomiast nauczyciele wydali uczniom polecenie ewakuacji. Zwrócili uwagę, by wszyscy zostawili w klasach swoje rzeczy - zabrano jedynie dzienniki szkolne - wyszli z klasy i udali się odpowiednią drogą na miejsce ewakuacji. Sprawdzono listę obecności i przekazano informację o stanie uczniów dyrektorowi. Na miejsce zdarzenia przybyły jednostki straży pożarnej, które skrupulatnie wypełniały swoje zadania. Nie zabrakło ewakuacji jednej osoby nieprzytomnej na noszach oraz poszukiwań dwóch nieobecnych uczniów. Następnie poszkodowanymi zajęła się pielęgniarka. Po zakończeniu ćwiczeń uczniowie mogli obejrzeć sprzęt gaśniczy i wozy strażackie, zadać pytania. Brygadier Jerzy Krupa z KMPSP w Krośnie przekazał swoje spostrzeżenia dotyczące przebiegu ewakuacji oraz działań ratowniczo-gaśniczych dowódcy strażaków oraz dyrektorowi. Wszyscy uczniowie poważnie potraktowali ćwiczenia.
Po zakończonych ćwiczeniach dyrektor szkoł zaprosił wszystkich gości do sali gimnastycznej, gdzie odbył się pokaz multimedialny dotyczący OSP w Wietrznie oraz przegląd piosenki znanej i lubianej. Poczęstunek był skromną próbą wdzięczności dla wszystkich przybyłych gości.

Elżbieta Giemza2009-06-08

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.