Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

W Łękach Dukielskich na sztucznej trawie

Boisko ze sztuczną trawą w Łękach Dukielskich po wielu miesiącach żmudnej pracy zostało w czerwcu oddane do użytku. Obiekt realizowany był w ramach projektu "Blisko boisko" - finansowanego przez PZU i Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wśród zaproszonych na tę uroczystość gości byli m.in. posłanka Elżbieta Łukacijewska, wicewojewoda województwa podkarpackiego Małgorzata Chomycz, przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Krężałek, dyrektor Inspektoratu PZU SA w Krośnie Jan Materniak, dyrektor ds. sprzedazy agencyjnej PZU "Życie" SA Michał Sołtysik, burmistrz Gminy Dukla Marek Górak, radni Rady Miejskiej z przewodniczącym Zbigniewem Uliaszem, księża z naszych parafii Alojzy Szwed i Roman Jagiełło, przedstawiciele Rady Rodziców ZSP z przewodniczącą Danutą Zimą, nauczyciele i pracownicy szkoły.
Dyrektor Krystyna Delimata w swoim wystąpieniu powiedziała m.in.. "Główną ideą, jaka przyświecała nam podczas realizacji tego projektu, było zapewnienie wszechstronnego rozwoju naszej młodzieży. By rozwijała swoje zdolności nie tylko umysłowe, artystyczne, ale i sportowe. Posiadamy już salę widowiskowo - sportową , umożliwiającą rozegranie zawodów w większości dyscyplin sportowych. Jest ona również miejscem spotkań, uroczystości szkolnych i środowiskowych. Dzięki oddaniu nowoczesnego boiska sportowego będziemy mogli rozszerzyć wachlarz zajęć sportowych dla uczniów, młodzieży i dorosłych". Wiele pracy w powstanie nowego obiektu wniósł Uczniowski Klubowy Sportowy, a głównie Wojciech Węgrzyn, który w pełni jest oddany dzieciom i młodzieży. Ten Klub powstał z inicjatywy grupy rodziców, na czele właśnie z obecnym przewodniczącym Wojciechem Węgrzynem.
Podziękowania płynęły także dla wszystkich dobroczyńców, bez których funduszy, materiałów, maszyn, pomocy w projekcie nie byłoby tego sukcesu. I tak słowa podziękowania - wraz z wiązankami kwiatów - kierowano do posłanki Elżbiety Łukacijewskiej, firm PZU SA i PZU "Życie "Są na ręce dyrektorów Jana Materniaka i Michała Sołtysika, radnych i pracowników gminy na ręce przewodniczącego Rady Zbigniewa Uliasza, burmistrza Marka Góraka, dla członków i sympatyków UKS.
W wystąpieniach zaproszonych gości przewijał się jeden wątek: podziw dla trudu i zaangażowania łęczan. Dla ogromu pracy własnej i upartego dążenia do celu.
Część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły była zwieńczeniem uroczystości. Potem był przemarsz na boisko, przecięcie wstęgi i poświęcenie obiektu przez naszych księży. Po pamiątkowych fotografiach zaproszeni goście zostali podjęci obiadem.

2009-06-11

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.