Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Odbyły się już dwa szkolenia

W ramach realizowanego projektu "Czas na aktywność w Gminie Dukla" przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminę Dukla finansowanego ze środków EFS PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII odbyły się już dwa szkolenia.
Pierwsze szkolenie "Doradztwo zawodowe" odbyło się od 28 do 30 kwietnia podczas 15 godzinnych zajęć dziesięć kobiet, oraz pięciu mężczyzn wzięło udział w szkoleniu przeprowadzonym przez Panią Dagmarę Szajna. Tematyka spotkań obejmowała: cele i wartości pracy, analizę predyspozycji i zainteresowań zawodowych, metody szukania pracy, przygotowanie i opracowanie dokumentów aplikacyjnych oraz autoprezentacje i przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. "Trening kompetencji społecznych" to drugie szkolenie, które odbyło się od 25 do 27 maja. Wzięło w nim udział 15 osób. Podczas 40 godzin szkolenia słuchacze zapoznali się z tematami: rozwijanie postaw sprzyjających lepszemu funkcjonowaniu społecznemu, powiększenie wiedzy na temat samego siebie: swoich cech, typowych zachowań, emocji, w kontakcie z innymi osobami, lepsze zrozumienie swojej osoby w zakresie kontaktów interpersonalnych, polepszenie komunikacji z innymi ludźmi, diagnoza indywidualnych (osobistych) przyczyn trudności w kontaktach z innymi, zrozumienie funkcjonowania małych zespołów ludzkich oraz praca nad własnym rozwojem osobistym. Szkolenie zostało przeprowadzone przez psychologa z firmy B-Consulting.
Podczas szkoleń zapewniony był catering (kawa, ciastko, obiad), a uczestnicy na koniec otrzymali upominki, oraz zaświadczenia o ukończonych szkoleniach. Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz w 15% przez Gminę Dukla. Mamy nadzieję, że odbyte szkolenia pomogą uczestnika odnaleźć się na współczesnym rynku pracy.

Kolejne szkolenia obejmować będą:
"Catering i organizacja przyjęć okolicznościowych" - uczestnikami tego szkolenia będzie 10 kobiet, planowany termin szkolenia sierpień 2009r.
"Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w tym zasilanych gazem" - uczestnikami tego szkolenia będzie 5 mężczyzn, planowany termin szkolenia październik 2009 r.

Błażej Szczurek

2009-06-24

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.