Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Poprawa obsługi klienta i sprawności urzędników

Gmina Dukla wdraża system zarządzania jakością wg norm ISO 9001:2008. System wdrażany jest w ramach projektu: Dobre zarządzanie w sektorze publicznym j- wdrażanie zarządzania jakością i badanie satysfakcji usług w gminach województwa podkarpackiego. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa podkarpackiego poprzez wdrożenie usprawnień zarządczych, oraz poprzez objecie ich pracowników wsparciem szkoleniowo-doradczym w zakresie wdrażania i funkcjonowania Systemów Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001. Realizacja projektu przyczyni się do wdrożenia usprawnień związanych z poprawą jakości usług i zarządzania, wzrostem kompetencji urzędników, poprawa obsługi klienta i sprawności urzędu.

2009-06-24

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.