Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Sesja Rady Miejskiej w Dukli

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./

z w o ł u j ę

na dzień 29 czerwca 2009 r. /poniedziałek/ o godz.1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli XXXVI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej.
 3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) zatwierdzenia "Planu Odnowy miejscowości Dukla" /druk nr 218/,
  • b) zmiany uchwały własnej nr XXXIII/198/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych /druk nr 219/,
  • c) zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków z urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp.z o.o w miejscowościach: Mszana i Zawadka Rymanowska /druk nr 220/,
  • d) ustalenia dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług kanalizacyjnych /druk nr 221/,
  • e) zmian w budżecie Gminy Dukla na rok 2009 /druk nr 222/.
 7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.
Proszę o wzięcie udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli
Zbigniew Uliasz

2009-06-25

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.