Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn.zm./

z w o ł u j ę


na dzień 4 lipca 2009 r. /sobota/ o godz.14.00 w sali konferencyjnej Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli XXXVII uroczystą sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Prezentacja multimedialna pt. "Opowieść o Operacji Karpacko-Dukielskiej w 65 rocznicę bitwy".
  3. Wręczenie medali " Zasłużony dla Dukielszczyzny".
  4. Wystąpienia uczestników sesji.
  5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dukli
Zbigniew Uliasz

2009-07-02

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.