Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Medale dla Zasłużonych

Od 2004 roku podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w czasie Dni Dukli wręczane są medale "Zasłużony dla Dukielszczyzny". Nadawane są za wybitne zasługi osobom, które swoją działalnością szczególnie zasłużyły się miastu lub gminie, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć. Otrzymują je osoby za wybitne osiągnięcia w następujących kategoriach:
1) Samorządowiec
2) Społecznik
3) Kultura
4) Sport
5) Edukacja
6) Osobowość

Do tej pory medalami uhonorowano 38 osób. Pierwszy raz w roku 2004 medale przyznał burmistrz gminy Dukla, w latach następnych przyznawane są przez Kapitułę w skład, której wchodzą osoby wyróżnione medalem.
W tym roku spośród pięciu zgłoszonych kandydatów Kapituła na posiedzeniu 23 czerwca 2009r. wyróżniła osoby:

Kategoria - Osobowość
ks. abp Edward Nowak

Urodzony w Nowym Żmigrodzie, obecnie mieszka w Rzymie. Studiował w seminarium duchownym w Przemyślu, a następnie w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim. Był sekretarzem kardynała Rubina w czasie obrad Soboru Watykańskiego II, przez 16 lat pracował również w Kongregacji Wychowania Katolickiego. W 1990 roku przeszedł do Kongregacji do spraw Kanonizacyjnych. Sakrę biskupią otrzymał z rąk papieża Jana Pawła II. Obecnie Asesor Zakonu Grobu Świętego w Jerozolimie i kanonik Bazyliki Papieskiej św. Piotra w Watykanie. Będąc sekretarzem kongregacji ds. świętych przyczynił się do kanonizacji św. Jana z Dukli, tym samym rozsławiając miasto i gminę Dukla na cały świat. W swoich licznych przemówieniach i homiliach często wspomina dukielskiego Świętego i zachęca do pielgrzymowania do Jego sanktuarium.

Kategoria - Kultura
ks. Zbigniew Kaszuba

Urodzony w Rzeszowie. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie teologii moralnej. Od dnia 15 sierpnia 1998r. proboszcz parafii w Jasionce. Inicjator wielu prac związanych z remontem zabytkowego, barokowego kościoła w Jasionce, a w szczególności wymianą posadzki, dachu, instalacji oraz konserwacji polichromii. Z jego pomysłu powstała nowa plebania i trwa budowa nowego cmentarza i kaplicy cmentarnej. Ksiądz współpracuje z klubem sportowym Huragan, któremu przekazał działkę pod boisko. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi miedzy innymi w kwestii budowy wieży widokowej na Górze Cergowej. Skupia wokół siebie młodzież w różnych grupach parafialnych organizując dla nich różne wyjazdy letnie i zimowe. Dba o zachowanie wartości zabytkowej kościoła w Jasionce, można o nim powiedzieć społeczny opiekun zabytków.

Kategoria - Sport
Zenon Leńczyk

Urodzony i zamieszkały w Dukli. Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zawodowo związany z Zakładem Obsługi Przejść Granicznych w Barwinku obecnie na stanowisku zastępcy kierownika zakładu. Jednen z założycieli i od 1999 roku prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Dukla". Związany z dukielskim sportem dziecięcym i młodzieżowym. To dzięki niemu rozwinął się tenis stołowy na Dukielszczyźnie, a udział w zawodach różnej rangi zawsze kończył się sukcesem młodych sportowców. Posiada wiele osiągnięć, ale na szczególną uwagę zasługują udział w półfinałach drużynowych mistrzostw Polski w tenisie stołowym i awans do III ligi tenisa stołowego. Jego drugą sportową pasją jest siatkówka. Współzałożyciel siatkarskiej drużyny męskiej i doskonały zawodnik. Od wielu lat współpracuje z miesięcznikiem Dukla.pl relacjonując wydarzenia sportowe. Dzięki takim osobom jak on o Dukli słychać w gminie, powiecie, województwie i kraju.

Mirosław Matyka

2009-07-13

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.