Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Erygowanie sanktuarium w Dukli

12 lipca w czasie tegorocznego odpustu w Dukli odbyły się uroczystości związane z erygowaniem dukielskiego kościoła przy konwencie do godności sanktuarium św. Jana z Dukli. Sanktuarium obejmuje: kościół przy konwencie, kościół "na puszczy", oraz "Złotą Studzienkę" pod góra Cergową.

W czasie tegorocznego odpustu w dukielskim klasztorze, odbyła się uroczystość wyniesienia do godności sanktuarium dukielskiego kościoła ojców bernardynów w Dukli. Ks. abp Józef Michalik przychylił się do prośby o. prowincjała Czesława Gnieckiego i obecnego o. gwardiana Krystiana Olszewskiego i ustanowił przy dukielskim kościele sanktuarium św. Jana z Dukli, które obejmuje kościół i klasztor w Dukli, kościół "na puszczy" i "Złotą Studzienkę" pod górą Cergową. Mszę św. Odpustową koncelebrował i kazanie wygłosił ks. abp. Józef Michalik.

Rok 2009 to jubileusz 800-lecia zakonu franciszkańskiego, a dla dukielskiej parafii św. Jana z Dukli to także obchody ćwierćwiecza jej powołania. Msza święta zgromadziła tłumy wiernych, uczestniczyły w niej pielgrzymki z bliżej i dalszej okolicy, a także pielgrzymi ze Lwowa.

Dzień wcześniej w sobotę 11 lipca odbywały się uroczystości odpustowe "na puszczy" na wzgórzu Zaśpit w Trzcianie. W sumie odpustowej uczestniczyły również tłumy wiernych.kbr

2009-07-14

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.