Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Informacja dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie informuje rolników o trwającym od dnia 15 marca 2009 r. naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. O przyznanie pomocy może ubiegać się osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik. Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
 • usług dla ludności;
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej;
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa;
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
 • usług transportowych;
 • usług komunalnych;
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
 • magazynowania lub przechowywania towarów;
 • wytwarzania produktów energetycznych biomasy;
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Informacje na temat działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" można uzyskać w Podkarpackim Oddziale Regionalnym ARiMR Rzeszów ul. Lubelska 46 osobiście lub telefonicznie (017 875 60 00), w Biurach Powiatowych Podkarpackiego OR ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

2009-07-31

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.