Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zmiana sposóbu zamawiania kolczyków i duplikatów kolczyków z numerami identyfikacyjnymi zwierząt gospodarskich.

Od dnia 7 sierpnia 2009 r. ulega zmianie sposób zamawiania kolczyków i duplikatów kolczyków z numerami identyfikacyjnymi zwierząt gospodarskich. Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt rolnicy nie będą mogli zamawiać kolczyków i duplikatów kolczyków u producentów za pośrednictwem biur powiatowych ARIMR. Rolnicy powinni złożyć do Biura Powiatowego wniosek o przydzielenie puli numerów, następnie po otrzymaniu odpowiedzi na w/w wniosek sami wysyłają zamówienie do wybranego przez siebie dostawcy kolczyków, znajdującego się na liście dostawców prowadzonej przez Agencję.

Bożena Szczepanik

2009-08-14

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.