Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Nowy okres zasiłkowy – InformacjeŚwiadczenia Rodzinne

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli informuje, że:
- nowy okres zasiłkowy 2009/2010 w Dziale Świadczeń Rodzinnych rozpocznie się 1 listopada 2009r.
- wnioski na nowy okres zasiłkowy należy składać od 1 września 2009r. do 30 listopada 2009r. w siedzibie MGOPS przy ul. Kościuszki 4, w pok. 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od. 8.00 do 14.00
- od 1 listopada 2009r. w przypadku ubiegania się o jednorazową zapomogę i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, będzie wymagane zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Brak takiego dokumentu skutkować będzie decyzją odmowną.


Fundusz alimentacyjny

- nowy okres zasiłkowy 2009/2010 dla osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego rozpocznie się z 1 października 2009r.
- wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy należy składać od 1 sierpnia 2009r. do 31 października 2009r. w siedzibie MGOPS przy ul. Kościuszki 4, w pok. 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od. 8.00 do 14.00

Informujemy również, że w/w świadczenia będą przyznawane na podstawie dochodów (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego) osiągniętych przez członków rodziny w roku 2008.
- ponadto osoby nie posiadające gospodarstwa rolnego nie są obowiązane do dostarczenia zaświadczenia z Urzędu Gminy

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny: (013) 43 29 140

Małgorzata Bielec
Kierownik MOPS w Dukli

2009-08-25

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.