Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Budowa kanalizacji sanitarnej w Równem12 sierpnia 2009r. podpisana została umowa na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Równem, która będzie wykonywana w ramach realizowanego projektu: "Zwiększenie czystości wód gruntowych i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w północnej części gminy - poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Równe". Projekt jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Wartość inwestycji: 6 780 794,37 PLN

Wartość dotacji : 4 398 319,17 PLN

Wartość wkładu własnego: 2 382 475,20 PLN

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 30, 38-200 Jasło.

Planowany termin rozpoczęcie robót - wrzesień 2009r, zakończenia - wrzesień 2010 r.

Apeluję do mieszkańców Równego o współpracę z Wykonawcą robót budowlanych, Gminą Dukla oraz inspektorem nadzoru przy realizacji niniejszej inwestycji.

Marek Górak
Burmistrz Gminy Dukla

2009-08-25

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.