Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Komisarz w Gminie JaśliskaNowo tworzone gminy będą rozpoczynać swoją działalność z komisarzem – przewiduje projekt przygotowany w MSWiA. Jednoosobowo zajmie się on stworzeniem podstaw funkcjonowania samorządu do czasu wyboru wójta i rady.

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym początkowo miała dotyczyć jedynie przepisów dotyczących przejęcia obowiązków wójta przez jego zastępcę. Resort spraw wewnętrznych i administracji chciał doprecyzować, że oprócz dotychczasowych przesłanek będzie to możliwe także w sytuacji zastosowania przez sąd środka zapobiegawczego w postaci zakazu wykonywania czynności służbowych.

Zaproponowano także korektę do obecnych przepisów dotyczących zaświadczeń o niezdolności szefa gminy do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni.

W najnowszej wersji projektu znalazły się jednak również zapisy dotyczące funkcjonowania władz w przypadku utworzenia nowej gminy. Zaproponowane rozwiązanie znajdzie zastosowanie już od 1 stycznia 2010, kiedy w województwie podkarpackim powstanie kolejna jednostka – gmina Jaśliska.

Rząd chce, by przygotowaniem podstaw działalności nowej jednostki samorządu terytorialnego zajęła się osoba „pełniąca funkcje organów”, do czasu wyboru wójta (burmistrza) i rady.

Do ustawy o samorządzie gminnym zostanie dodany także zapis, iż osoba pełniąca funkcje rady będzie powoływana także w przypadku zmian terytorialnych, w wyniku których skład rady zmniejszył się poniżej 3/5 ustawowej liczby radnych, a sama rada jednostki zostaje z mocy prawa rozwiązana. Wszystko na czas do wyboru nowego składu organu stanowiącego.

Projekt nowelizacji trafi teraz ponownie do zespołu administracji publicznej Komisji Wspólnej. Konsultacja z samorządowcami powinna zakończyć się do końca września.

Informacja pochodzi z serwisu www.samorzad.pap.pl

2009-09-11

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.