Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

800 lecie franciszkańskiej reguły

W tym roku obchodzimy 800 lat reguły św. Franciszka. Dla wszystkich gałęzi zakonu św. Franciszka to wielki i znaczący jubileusz. Jego centralne obchody odbywały się w Asyżu od 15 do 18 kwietnia podczas Międzynarodowej Kapituły Namiotów. Ogólnopolskie obchody jubileuszu ustnego zatwierdzenia Reguły św. Franciszka, odbywały się od 30 września do 4 października 2009 roku w Krakowie.

W tym roku różne prowincje franciszkańskie w Polsce podejmowały rozliczne inicjatywy na szczeblu lokalnym, świętując to ważne wydarzenie. Jednakże obchody krakowskie są szczególne z wielu względów. Trwały aż 5 dni, w czasie których bracia kwestowali na rzecz ubogich w Krakowie i na ulicach miasta głosili dobrą nowinę o Jezusie, odbyło się sympozjum naukowe i kapituła namiotów (czas osobistej formacji braci), a na Rynku Głównym w Krakowie wystawione zostało oratorium o życiu i śmierci św. Franciszka.

Szczególnym faktem jest, że cztery prowincje franciszkańskie przygotowywały te obchody razem. Przez ponad rok (od czerwca 2008 roku) grupa 12 braci z różnych odłamów franciszkańskich (franciszkanie konwentualni, bernardyni, reformaci i kapucyni) spotykała się co miesiąc, aby wspólnie przygotować obchody, razem się modlić i zacieśniać braterskie więzy.

Również sanktuarium dukielskie wpisało się w ten Wielki Jubileusz. Do Krakowa z dukielskiego klasztoru udali się o. Tadeusz i o. Micheasz, który uczestniczył w głównej koncelebrze uroczystości. Do uroczystości św. Franciszka przygotowywano się wcześniej nowenną. Przez dziewięć dni była odprawiana uroczysta msza święta koncelebrowana, w czasie, której kazania wygłosili ks. Marek Słysz z Lubatowej, dziekan z Miejsca Piastowego, były gwardian o. Karol Adamowicz z Radecznicy - diecezja zamojsko-lubaczowska, ks. Jan Wilusz z Krosna i ks. Zdzisław Babiarz z Hłudna i na zakończenie nowenny ks. biskup Stanisław Szyrokoradiuk z diecezji żytomiersko-kijowskiej. Ksiądz biskup nawiedzał już sanktuarium kilka razy, w czasie wielkiej nowenny w 1995 roku głosząc homilie, podczas wizyty Ojca Świętego w 1997 roku, przyjmował również relikwie św. Jana z Dukli w Kijowie i wygłosił kazania w czerwcu w 2000 roku. W 2001 roku nawiedził dukielski klasztor aby podziękować św. Janowi za wizytę papieża w Kijowie, której był głównym organizatorem. W czasie tegorocznej homilii zwrócił uwagę na wciąż aktualne słowa błogosławieni czystego serca. Mówił o ciągłej potrzebie modlitwy w życiu człowieka. Po mszy świętej schola i ministranci z Zawadki Rymanowskiej i Trzciany przedstawili fragmenty sztuki dotyczące życia i śmierci św. Franciszka z Asyżu. Grupa ta jest prowadzona przez o Dobromiła Godzika. Biskup Gerard Bernacki nawiedził sanktuarium w dzień stygmatów św. Franciszka 17 września. 25 i 26 był bp Adam Szal z neoprezbiterami. Motywem przyjazdu był Wielki Jubileusz oraz zaprzyjaźnienie neoprezbiterów z patronem archidiecezji i Ojczyzny św. Janem z Dukli. W niedzielę 4 października mszę świętą odprawił kanclerz kurii przemyskiej Bartosz Rajnowski. Uroczystości te przeżywamy z myślą, jak zaznaczył o. Krystian Olszewski, że w 15 rocznicę kanonizacji św. Jana będzie przywrócony w formie prawnej patronat św. Jana nad Ojczyzną.

Stanisław Kalita

2009-10-05

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.