Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

XLI sesja Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./

zwołuję

na dzień 16 października 2009 r. / piątek / o godz.1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli XLI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej.
 3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • porozumienia pomiędzy Gminą Dukla, Gminą Miejsce Piastowe oraz Gminą Iwonicz Zdrój /druk nr 244/,
  • zaciągnięcia zobowiązania ponad kwotę wydatków inwestycyjnych określonych w budżecie /druk nr 245/,
  • zmian w uchwale własnej w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego /druk nr 246/,
  • zmian w uchwale własnej w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego pomostowego /druk nr 247/,
  • zmian w budżecie Gminy Dukla na rok 2009 /druk nr 248/.
 7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Uliasz

2009-10-09

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.