Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Dziękuje panu burmistrzowi za promocję kultury...

21 października br. w dukielskim muzeum odbył się wernisaż wystawy poplenerowej. Wystawę otworzył burmistrz gminy Dukla Marek Górak.

Na wernisaż przybyli przedstawiciele władz samorządowych: burmistrz gminy Dukla Marek Górak wraz z małżonką, wiceburmistrz Andrzej Bytnar wraz z małżonką, z-ca przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli Artur Paczkowski. Władze powiatowe reprezentował z-ca przewodniczącego Rady Powiatu Stanisław Kenar. Prawie w komplecie przybyli artyści uczestniczący w plenerze i zaproszeni goście.

W II Międzynarodowym Plenerze "Dukla - gmina na pograniczu kultur" uczestniczyło 12 artystów z: Polski, Słowacji i Ukrainy. Owocem ich pracy jest otwarta wystawa. Celem organizatorów było pokazanie gminy Dukla jako gminy wielokulturowej, a także wypromowanie jej jako miejsca przyjaznego dla artystów nie tylko z Polski, ale także z zagranicy, wypromowanie gminy Dukla na mapie artystycznej Podkarpacia i Polski.

Dziękuje panu burmistrzowi za promocje kultury dukielskiej i promocje artystów - powiedział Jan Twardzik ojciec Małgosi Twardzik-Wilk, uczestniczki i komisarza pleneru w Chyrowej, malarce ze znacznym już dorobkiem artystycznym.

Wystawa poplenerowa czynna będzie w Muzeum Historycznym-Pałac w Dukli do 21.12.2009 roku. Serdecznie zapraszamy.

Tekst: kbr, zdj. Barbara Pudło

2009-10-22

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.