Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Ćwiczebna ewakuacja Urzędu Gminy w Dukli23 października 2009 r. w Urzędzie Gminy Dukla odbyły się ćwiczenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji. Organizatorem akcji był burmistrz gminy Dukla Marek Górak.

W czasie ćwiczebnej akcji ratowniczo-gaśniczej, funkcję dowódcy pełnił Zenon Kostyra. Natomiast obserwatorami byli: mł. bryg. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Jerzy Krupa, st. kpt. Ireneusz Długosz, z-ca komendanta Komisariatu Policji w Dukli Zenon Stanisz, ratownik GOPR Waldemar Olszewski, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP Andrzej Ukleja oraz Komendant Gminny OSP Wiktor Madej. Bezpośrednimi uczestnikami akcji ratowniczej byli strażacy jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego z terenu gminy Dukla (OSP Dukla i OSP Równe). Celem podjętych ćwiczeń było między innymi doskonalenie alarmowania, współdziałania i dowodzenia służbami ratowniczymi, sprawdzenie możliwości podjęcia przez urzędników działań związanych z ewakuacją osób z obiektu w przypadku powstania pożaru. Ćwiczenia miały również na celu praktyczne zapoznanie pracowników urzędu z zasadami postępowania w czasie ewakuacji z budynku oraz doskonalenie opieki medycznej w urzędzie.

Cała akcja trwała od godz. 10.00 do 10.40. Rozpoczął ją sygnał alarmowy z ręcznej syreny, następnie burmistrz polecił ewakuację całego budynku. W założeniu akcji ćwiczebnej był wybuch pożaru w archiwum zakładowym, które znajduje się suterenach urzędu. Powiadomione zostały odpowiednie służby ratownicze, które niezwłocznie przybyły na miejsce zdarzenia i skrupulatnie wykonywały swoje zadania. Nie zabrakło ewakuacji. Ewakuowano na noszach jedną nieprzytomną osobę oraz poszukiwano nieobecnych pracowników. Następnie poszkodowanymi zajęli się ratownicy GOPR.

Po zakończonych ćwiczeniach brygadier Jerzy Krupa oraz kapitan Ireneusz Długosz z KM PSP w Krośnie przekazali strażakom i burmistrzowi swoje spostrzeżenia dotyczące przebiegu ewakuacji oraz działań ratowniczo-gaśniczych.

Wszyscy pracownicy poważnie potraktowali ćwiczenia.

Dorota Kurdyła

2009-10-26

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.