Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

W Złotej Setce Gmin Województwa Podkarpackiego na 49. miejscu

Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie na podstawie następujących kryteriów opracowała Złotą Setkę Gmin Województwa Podkarpackiego:

 • dochody ogółem na 1 mieszkańca ( w zł)
 • dochody własne na 1 mieszkańca (w zł)
 • wydatki ogółem na 1 mieszkańca (w zł)
 • wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca (w zł)
 • udział dochodów własnych w dochodach ogółem
 • udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
 • środki finansowe własnych zadań pozyskane z innych źródeł niż dotacje celowe i subwencje ogólne na 1 mieszkańca (w zł)
 • udział liczby pracujących w ogólnej liczbie mieszkańców
 • udział liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w ogólnej liczbie mieszkańców
 • liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 100 mieszkańców.

  Gmina Dukla znalazła się na miejscu 49. Jak na 159 gmin województwa podkarpackiego to całkiem nieźle, gratulujemy.

  2009-12-14
 •  

  Gmina Dukla
  ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
  e-mail: gmina@dukla.pl

  Urząd Miejski w Dukli
  ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
  tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

  Transgraniczna Informacja Turystyczna
  ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
  tel.: 13 433-56-16

  Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

  Deklaracja dostępności

  © 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.