Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

I Sesja Rady Gminy JaśliskaZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./ oraz § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu Miasta /Dz.U. Nr 120, poz.1000 z późn.zm./ Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli

z w o ł u j ę


na dzień 7 stycznia 2010 r. / czwartek / o godz.17:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli I sesję Rady Miejskiej w Dukli pełniącej funkcję Rady Gminy Jaśliska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Dukli pełniącej funkcję Rady Gminy Jaśliska (druk nr 1),
  • b) ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Gminy Dukla pełniącego funkcję Wójta Gminy Jaśliska (druk nr 2),
  • c) powołania Skarbnika Gminy Jaśliska (druk nr 3),
  • d) podziału Gminy Jaśliska na okręgi wyborcze (druk nr 4),
  • e) utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Jaśliska (druk nr 5).
 4. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 5. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 6. Zamknięcie sesji.


Proszę o wzięcie udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dukli
Zbigniew Uliasz

2010-01-05

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.